Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 25.11.2010
Променен 29.10.2022

Биография
ПЕТКО РУСЕВ КАМАДЖИЕВ
(08.12.1918 – 26.12.1976)Роден

в село Лиси връх, Шуменско

Обучение

Учи физика във Физико-математическия факултет на Софийския университет (1937–1942)

Защитава докторска дисертация в Института по полупроводници на Руската Академия на науките (15.10.1956 – 15.06.1960)

Изучава италиански, чешки, полски, немски, френски, английски и руски език

Научни изследвания

Изследва епитаксиални слоеве от кадмиев телурид

Във Физическия институт на БАН построява апаратура за пречистване и израстване на монокристали от германий

Професионален опит

Във Варненския университет е асистент на професор Стоян Петров в катедрата по физика (29.11.1945–31.08.1949)

В Софийския университет е асистент на професор Наджаков (01.09.1949–14.10.1956)

Във Физическия институт на БАН е младши сътрудник в лаборатория Германий от 16.02.1961 g

Ръководи лаборатория Германий от 01.01.1962 година и секция Структурни дефекти в полупроводници

В Института по физика на твърдото тяло при БАН ръководи сектор Физически проблеми на интегралната и тънкослойна микроелектроника и проблемна група по хетеропреходи

Publikacii

  1. П. Камаджиев, Годишник на Софийския университет (18) kкн. 1, ч. 1, с. 217 (1953)

  2. П. Камаджиев, Czechoslovak Journal of Physics (5) 60-63 (1955)

  3. П. Камаджиев, Температурная зависимост термоелектродвижушей силы серого олова с примесями кадмиа, Czechoslovak Journal of Physics, 6 (5) 453-457 (1956)

Използвана литература

  1. Камаджиев Петко Русев, 100 година БАН (1869-1969), том 3, София, БАН (1969) с. 279-283

  2. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, АИ "Проф. М. Дринов", София (2008) с. 199

Начало