Начало
Физици
Документи
Уреди
Книги
Фотографии
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки
Новини
Филми
Услуги


English
Институт по физика на твърдото тяло

Създаден: 25 ноември 2010 г.
Променен: 2 юни 2012 г.


Биография
ПЕТКО КАМАДЖИЕВ
(1918 – 1976)


Използвана литература:

  1. Камаджиев Петко Русев, 100 година БАН (1869-1969), том 3, София, БАН (1969) с. 279-283

  2. Л. Спасов, Г. Камишема Милко Борисов за себе си и другите за него, АИ "Проф. М. Дринов", София (2008) с. 199

Начало