Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден 25.11.2010
Променен 11.12.2019

Биография
Йорданка Христова Пачева
(1919 – 2003)

Доклади

  1. Й. Пачева, Н. Христов, П. Праматаров, О разпределении температуры газа в отрицательном свечении разряда с полым катодом в гелий, V Национална конференция по спектроскопия, Варна, 21-24 септември 1972

  2. Й. Пачева, Н. Христов, Р. Дюлгерова, Д. Жечев, Разрядна лампа с кух катод, Първа национална конференция "Физика-производство", Казанлък, 14-17 октомври 1974

Публикации

  1. Н. Христов, Й. Пачева, Н. Аврамов, Н. Съботинов, П. Праматаров, Метод за изработване на многослойни диелектрични покрития по специално на огледала за лазери, Авторско свидетелство № 16407

  2. Н. Христов, Й. Пачева, П. Праматаров Р. Дюлгерова, Д. Жечев, Разрядна лампа с кух катод, Авторско свидетелство № 19551

  3. Й. Пачева П. Праматаров, Н. Христов, О распределении температуры газа в отрицательном свечении разряда с полым катодом в гелий, ЖТФ, XLII 2353 (1972)

  4. Й. Пачева, Н. Христов, Р. Дюлгерова, Д. Жечев, Разрядна лампа с кух катод, Трудове на Първата национална конференция "Физика - производство", Казанлък, 14-17.10.1974, София (1976) с. 404

    Начало