Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден:25.11.2010
Променен:25.11.2020

Биография
КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВ СТАМЕНОВ
(04.05.1925 – 10.01.2003

Роден

Константин Стаменов е роден във Враца

Обучение

Завършва физика в Софийския университет (1951)

Специализира квантова електроника в Московския държавен униврситет (1964 – 1965)

Професионален опит

Работи в Софийския университет като асистент в катедрата по техническа физика (1951 – 1957), старши асистент (1957–1963) и главен асистент (1963–1966), доцент (1966–1985)

    Ръководи катедрата по радиофизика и електроника (1974–1976).

Създава и ръководи катедрата по квантова електроника (1978–1985).

Константин Стаменов е инициатор и създател на Проблемната научно-изследователска лаборатория по лазерна техника (1980), която прераства в Институт по лазерна техника (1985)

Бил е заместник декан на Физическия факултет през 80-те години на ХХ век

Преподавателска дейност

Въвежда обучението по квантова електроника във Физическия факултет на Софийския университет

Награди:

Награден е със званието "Заслужил деятел на науката"; "Почетен знак на Софийския университет със синя лента" (2000

Публикации
 1. S. Dinev, K. Stamenov, I. Tomov, Generation of tunable UV radiation in the range 216-234nm,Optics Commun.5,419-421,1972

 2. J. Vasilev, S. Dinev, K. Stamenov, I. Tomov, Single mode Nd:glass laser frequency conversion in the visible and ultraviolet range, C.R.L'Univers. Sofia, 66, 185-188, 1974/75

 3. S. Dinev, S. Saltiel, K. Stamenov, K. Stankov, I. Tomov, Generation of tunable picosecond light pulses in the visible and ultraviolet range, Bulg.J.Physics, 11, 520-532, 1975

 4. S. Dinev, I. Radoslavova, K. Stankov, K. Stamenov, A single frequency stabilized Nd:glass laser, Bulg. J.Physics, 4, 668-678, 1977

 5. S. Dinev, S. Saltiel, K. Stamenov, K. Stankov, V. Tunkin, Measurements of quadrupole nonlinear coefficient dispersion in calcite crystal, Opt. Commun., 24, 225-230, 1978

 6. S. Dinev, Ch. Radev, K. Stamenov, K. Stankov, X-ray emission from laser irradiated target in the presence of high electric field, Opt. Commun, 30, 219-223, 1979

 7. S. Dinev, O. Marazov, K. Stamenov, I. Tomov, Two photon resonant fifth harmonic generation in sodium vapour, Opt. and Quant. Electron. 12, 183-186, 1980

 8. S. Dinev, I. Koprinkov, K. Stamenov, K. Stankov, C. Radzewicz, Two wavelength single mode grazing incidence dye laser, Opt.Commun. 32, 313-316, 1980

 9. S. Dinev, Ch.I.Radev, K.V.Stamenov, K.A.Stankov, X-ray production by a laser plasma in a strong electric field, Opt. and Quant. Electr. 12, 231-235, 1980

 10. S. Dinev, I. Koprinkov, K. Stamenov, K. Stankov, A novel double grazing incidence single mode dye laser, Appl. Phys. 22, 287-291, 1980

 11. S. Dinev, I. Koprinkov, K. Stamenov, K. Stankov, A narrowband unidirectional pulsed ring dye laser, Opt. Commun. 35, 403-406, 1980

 12. V. Lyutskanov, S. Savov, S. Saltiel, K. Stamenov, I. Tomov , Mixing of XeCl excimer laser and mode-locked Nd:YAG laser radiation in KDP crystal, Optics Commun., 37, 149-150 (1981)

 13. S. Dinev, S. Savov, K. Stamenov, Digital power suply for multistage laser, Electropromischlenost i priborostroene, 11, 509-510, 1981

 14. S. Dinev, K. Stamenov, A. Stankov, N. Uluchev, Saturation effects in laser plasma X-ray emission, Opt. and Quant. Electr. 13, 255-257, 1981

 15. A. Abroskin, G. Georgiev, A. Devyatov, T. Lapshenkova, Zh. Nickolov, K. Stamenov, V. Fadeev, A. Chekalyuk, V. Chubarov, Determination of organic admixtures in seawater by laser fluorimetry, Bulg. J. Phys., 8 (1981), 267-273. (In Russian)

 16. V. Lyutskanov, S. Savov, S. Saltiel, K. Stamenov, I. Tomov. Mixing of XeCl laser and Mode– Locked Nd:YAG Laser Radiation in KDP Crystal, Opt. Commun., 37 (1981), 149-152

 17. G. Georgiev, T. Kalkanjiev, D. Metchkov, Zh. Nickolov, K. Stamenov, Influence of the shape of the exciting laser pulse on fluorescence saturation in the quantitative analysis of dissolved trace organic substances, J. Luminescence, 27 (1982), 89-99

Използвана литература
 1. Г. М. Георгиев, К. Коленцов, В. Салтиел, “Приносът на доцент Константин Стаменов за възхода на квантовата електроника и лазерната техника у нас”, Светът на физиката, кн. 2, с. 223-224 (2013)

 2. А. Драйшу, И. Хълтъков, В. Салтиел, Г. Георгиев, Константин Стаменов основоположник на квантовата електроника във Физическия факултет на СУ "Св. К. Охридски", Втори национален конгрес по физически науки 25-29 септември 2013, София (2003)

 3. In Memoriam, Доц. Константин Владимиров Стаменов (1925 - 2003), Светът на физиката, кн. 1, с. 75 (2003)

 4. Л. Спасов, Г. Камишева (съст.), Милко Борисов за себе си и другите за него, Акад. изд. М. Дринов, София, 2008, с. 225

Начало

Web