Bulgarian English
 
Начало
Физици
Документи
Уреди
Книги
Фотографии
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки
Новини
Филми
Услуги


Институт по физика на твърдото тяло

Създаден: 25 ХІ 2010 г.
Променен: 06 IІ 2014 г.

Биография
ВЛАДИМИР ШКОДРОВ
10.02.1930 – 2010


Роден: е в община Лом.

Обучение:

    Завършил е Висшия минно геоложки институт в София

    Защитава две дисертации в Института по теоретична астрономия в Ленинград и в Московския университет.

Научни изследвания:

    Научните му изследвания са върху наблюдения на изкуствените спътници на Земята. Участва в откриването на над 100 малки планети. Фотографира Халеевата комета.

    В Националната астрономическа обсерватория на Рожен под негово ръководство са изследвани динамиката и физиката на малки тела от Слънчевата система

    Изучава тесни двойни звезди

    В областта на история на науката проследява идеите от Аристотел през Византия и България до Западна Европа

Преподавателска дейност:

    Бил е ръководител на 17 дипломанти.

Професионален опит:

    Работи в Секцията по астрономия при БАН.

    В БАН е ръководил първата станция за наблюдение на изкуствените спътници на земята, Сектор "Слънчева система" към Института по астрономия при БАН. Бил директор на Института по астрономия, член на президиума на Висшата атестационна комисия, ректор на Центъра за обучение при БАН и член на Управителния съвет на БАН.

    В. Шкодров е бил ректор на Шуменския университет и народен представител в 37-то Народно събрание

Награди:

    За заслуги в изследване на Слънчевата система една от малките планети, открита от американски астрономи, носи неговото име.

    Бил е член на международния астрономически съюз (МАС) и на американското планетарно дружество (КОСПАР).

    Награден е с орден "Стара планина" І степен и "Марин Дринов" на лента.

    Бил е почетен гражданин на град Шумен и почетен доктор на Шуменския университет.

Публикации:

Има отпечатани 3 монографии и над 200 публикации.

  • В. Шкодров, Етюди по история на астрономията, БАН, 2010

    Използвана литература:

    1. In Memoriam. Проф. дфн Владимир Георгиев Шкодров (1930 – 2010), Светът на физиката, (4) с. 442 (2010)

    2. Книги на Владимир Шкодров, Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

    Начало