Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден27.11.2010
Променен19.2.2021

Биография
ПЕТЪР ПЕТРОВ РАЙЧЕВ
20.05.1938 – 2004

Документи

Роден: в град Пловдив

Обучение

Завършва Софийския университет през 1961 година

Специализира в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна (1970–1972) където подготвя докторска дисертация на тема "Алгебрични методи за описание на деформирани Even- Even ядра", която защитава през 1973 година.

Защитава голяма докторска дисертация на тема "Групови теоретични методи в ядрената теория" (1991)

Научни изследвания

Работи в областта на ядрената, молекулярната и теоретичната физика

Професионален опит

1961 - 1969 година е бил асистент във Физическия факултет на Софийския университет

Работи в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН (1973–2004). Избран е за професор през 1992 година

Организационна дейност

Петър Райчев е един от създателите на групата по теоретични приближения в структурата на атомното ядро.

Публикации

Има над 100 публикации. Автор е на един университетски учебник, 14 книги, над 150 популярни статии по ядрена физика, физика на елементарните частици и космология

  1. П. Райчев, Атомна физика, т. І-ІІ, София, 1965

  2. П. Райчев, Елементарно въведение в квантовата физика, София, изд. Техника, 1968

  3. П. Райчев, Физика на атомните системи, София, изд. Наука и изкуство, 1980

  4. П. Райчев, Сърцето на атома, София, Лодос, 2002

Използвана литература

  1. Проф. Петър Петров Райчев, In Memoriam, ИЯИЯЕ-БАН (31.12.2016)

  2. Проф. дфн Петър Петров Райчев, 40 години Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН (2012) 192-195

Начало