Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 5.7.2011
Променен 17.7.2020

Биография
МАЛИНА МАЛЧЕВА ДИМИТРОВА ПОПОВА
07.02.1922 – †14.3.2011

Родена е в село Първенец, Пловдивско

Обучение

Завършва специалност физика в Софийския университет. По време на следването си участва в организирането на месечен бюлетин за забележителни астрономически явления. Тя е първата жена в България, защитила докторат по астрономия (1 юли 1949 г.)

Малина Попова специализира в Зоненбергската обсерватория в Германия (1961)

Научни изследвания

По време на специализацията си в Германия Малина Попова открива 40 нови променливи звезди. Тя определя KR от съзвездието Колар като необикновена променлива звезда, която става прототип на нов подклас

Професионален опит

Като асистент в катедрата по астрономия на Физико-математическия факултет при Софийския университет води упражненията по сферична и теоретична астрономия на студентите по физика и математика (1945–1953)

Постъпва като научен сътрудник в новосъздадената Секция по астрономия на Физически институт към Българската академия на науките (1953), в която по-късно е изградена Централна станция за наблюдение на изкуствени спътници на Земята

В продължение на повече от 25 години проф. дфн Малина Попова е научен секретар на Секцията по астрономия към БАН (1958–1977)

М. Попова е директор на Секцията по астрономия по време на строителството на Националната астрономическа обсерватория в Рожен (1977–1979)

Награди

Проф. дфн Малина Попова е наградена с медал "Коперник" на Полската академия на науките, орден "Кирил и Методий" І степен, почетен знак на Софийския университет І степен, златна значка на БАН за заслуги при изграждането на НАО Рожен

Публикации

М. Попова, , Дисертация, научен ръководител проф. Н. Бонев, Софийски университет (1949)

Използвана литература

  1. Проф. дфн Малина Димитрова Попова (7 февруари 1922 – 14 март 2011), Светът на физиката (2) с. 231 (2011)

  2. Л. Спасов, Г. Камишева (съст.), Милко Борисов за себе си и другите за него, БАН, София (2008) с. 72, с. 76

  3. Т. Петрова, 110 години навърши първата в България астрономическа обсерватория, Български дипломатически преглед, 1 октомври 2004 г.

  4. А. Ваврек, Г. Камишева, Присъждане на докторска научна степен по физика в Софийския университет до 1950 г., Светът на физиката, (1999), кн. 2, с. 130–134

  5. История на Катедра Астрономия при Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Начало