Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 18.7.2011
Променен 17.7.2020

Биография
МАРИН ДИМИТРОВ МИТОВ
10.02.1951 – †14.07.2011

Роден е Асеновград.

Обучение

Завършва средно образование в Асеновград (1969)

Печели първа награда на международната олимпиада по физика за средношколци в Бърно, ЧССР (1969) и е приет без изпит за студент във Физическия факултет на СУ "Кл. Охридски"

Завършва специалност атомна физика в Софийския университет (1974). Дипломната му работа е подготвена под ръководството на Александър Держански в Проблемната група по течни кристали в Института по физика на твърдото тяло при Българската академия на науките

Марин Митов е редовен аспирант в катедрата по физика на твърдото тяло при Физическия факултет на СУ "Кл. Охридски" с научен ръководител Александър Держански (01.01.1977-30.06.1980)

Научни изследвания

Доцент д-р Марин Митов работи в областта на физиката на меката материя върху термотропни и лиотропни течни кристали, биомембрани и моделни липидни мембрани

Участва в откриването на нов флексоелектричен ефект в течни кристали, който се проявява в нехомогенно електрично поле. Определя стойностите на характеристичните константи при градиентния флексоелектричен ефект.

Определя характера на планарни флексоелектрични деформации при клиновиден течнокристален слой с реални физически характеристики

Доцент д-р Марин Митов е създател на компютърната мрежа на ИФТТ

Професионален опит

Назначен е в Проблемната група по течни кристали към Института по физика на твърдото тяло при БАН (1980), където работи като физик, главен асистент и доцент

Избран е за научен сътрудник ІІ степен (1982) и научен сътрудник І степен (1985)

Доц. д-р Марин Митов е дългогодишен ръководител на лаборатория „Течни кристали” (1998–2011)

Бил е заместник-директор на Института по физика на твърдото тяло при БАН (1995–1999)

Доц. д-р Марин Митов е един от създателите на Българо-френската лаборатория „Везикули и мембрани”

Публикации

Използвана литература

Начало