Начало
Физици
Документи
Уреди
Книги
Фотографии
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки
Новини


English
Институт по физика на твърдото тяло

Създаден: 18 юли 2011 г.


Биография
МАРИН ДИМИТРОВ МИТОВ
10.02.1951 – †14.07.2011

Роден: е Асеновград.

Обучение:

    Завършва средно образование в Асеновград (1969).

    Печели първа награда на международната олимпиада по физика за средношколци в Бърно, ЧССР (1969) и е приет без изпит за студент във Физическия факултет на СУ "Кл. Охридски".

    Завършва специалност атомна физика в Софийския университет (1974). Дипломната си работа подготвя под ръководството на Александър Держански в Проблемната група по течни кристали.

    Марин Митов е бил редовен аспирант в катедрата по физика на твърдото тяло при Физическия факултет на СУ "Кл. Охридски" с научен ръководител Александър Держански (01.01.1977 - 30.06.1980)

Научни изследвания:

    Доцент д-р Марин Митов работи в областта на физиката на меката материя върху термотропни и лиотропни течни кристали, биомембрани и моделни липидни мембрани.

    Участва в откриването на нов флексоелектричен ефект в течни кристали, който се проявява в нехомогенно електрично поле. Определя стойностите на характеристичните константи при градиентния флексоелектричен ефект.

    Определя характера на планарни флексоелектрични деформации при клиновиден течнокристален слой с реални физически характеристики.

    Доцент д-р Марин Митов е създател на компютърната мрежа на ИФТТ.

Професионален опит:

    Назначен е в Проблемната група по течни кристали към Института по физика на твърдото тяло при БАН (1980), където работи като физик, главен асистент и доцент.

    Избран е за научен сътрудник ІІ степен (1982) и научен сътрудник І степен (1985)

    Доц. д-р Марин Митов е дългогодишен ръководител на лаборатория „Течни кристали” (1998 – 2011).

    Бил е заместник-директор на Института по физика на твърдото тяло при БАН (1995 – 1999).

    Доц. д-р Марин Митов е един от създателите на Българо-френската лаборатория „Везикули и мембрани”.

Начало