Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница


Мемоари

Създаден:27.2.2015
Променен:26.12.2017

МУЗЕЕН СЪВЕТ

    Съставът на Музейния съвет е утвърден от Научния съвет на Института по физика на твърдото тяло при БАН по предложение на Музейния съвет (Протокол 1 от 24 януари 2012):

 1. Акад. Александър Г. Петров (ИФТТ)
 2. Проф. дфн Соня Касчиева (ИФТТ)
 3. Проф. дин Александър Костов (Институт по Балканистика)
 4. Дфн Иван Лалов (ФзФ-СУ)
 5. Дфн Людмил Вацкичев (ФзФ-СУ)
 6. Д-р Николина Сретенова (история на науката)
 7. Д-р Антония Желязкова (пенсионер)
 8. Д-р Стефан Балабанов (пенсионер)
 9. Крум Коленцов (пенсионер)
 10. Пенка Лазарова (СУБ)
 11. Служебен представител от ИФТТ
 12. Служебен представител от ИЯИЯЕ
 13. Доц. д-р. Ганка Камишева (уредник на Музея)

    Музейният съвет е създаден съгласно т. 4 от Правилника за дейността на Музея с решение на Научния съвет на Института по физика на твърдото тяло при БАН (протокол 24 от 11 ноември 2004).