Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден28.11.2015
Промяна 16.5.2021

Хронология
Исторически
Документални
Чужди
Споменът 1

Фотоелектрети, 29.VI.2010 (4:34)

Споменът І, 18.V.2009 г. (5:17)

Споменът ІІ, 21.IV.2009 г. (4:24)

Споменът ІІІ, 22.IV.2009 г. (6:01)

Споменът ІV, 30.IV.2009 г. (5:47)

Споменът V, 30.IV.2009 г. (5:04)

Споменът VI, 7.V.2009 г. (5:48)

Споменът VIІ, 7.V.2009 г. (7:03)

Споменът VIІІ, 8.V.2009 г. (6:15)

Споменът IХ, 9.V.2009 г. (7:12)

Музей 2008

Начало