Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден: 6.12.2010
Променен: 11.6.2021

Биография
СОЛОМОН МОИС САЛТИЕЛ
(31.08.1947 – 07.05.2009)


Роден

Соломон Салтиел е роден в София

Обучение

Учи в техникума по слаботокова електротехника "А. Попов" в София. Завършва физика в Московския държавен университет със степен кандидат – PhD (1976) под ръководството на проф. С. А. Ахманов

В България му е присъдена научната степен доктор – ScD (1995)

Научни изследвания

Работи в областта на нелинейната оптика

Професионален опит

Директор на Института по лазерна техника

Член-кореспондент на Българската академия на науките (2004)

Преподавателска дейност

Преподавател в катедра Квантова електроника при Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1978–2009)

Чете лекционни курсове по Квантова електроника и по Лазерна техника. Въвежда авангарден курс по Фотонни структури

Професор и ръководител на катедрата по Квантова електроника (1996–2009)

Публикации
  1. С. Салтиел, Многофотонни нерезонансни процеси в кристали, дисертация за кандидат на физико-математическите науки, Московский государствений университет, 1976

  2. Г. Георгиев, С. Салтиел, Ръководство за лабораторни упражнения по квантова електроника и лазери, Унив. изд. София, 1988, 1993, 2005

  3. М. Максимов, С. Салтиел, Г. Христакудис, Гимназиален курс по физика, Народна просвета, София, 1992, 1995

  4. М. Ненчев, С. Салтиел, Лазерна техника, Наука и изкуство, София, 1994

  5. С. Салтиел, Многофотонни нерезонансни процеси в кристални полупроводникови стъкла, дисертация за доктор на физическите науки, СУ, 1994

Използвана литература:

  1. Лична страница

  2. Физици – нови член-кореспонденти на БАН, Светът на физиката, 2004, кн. 4, с. 355-356

  3. Чл. кор. проф. Соломон Салтиел (1947–2009), Светът на физиката, 2009, кн. 3, с. 353-354

Начало

Web