Bulgarian English
 
Начало
Физици
Документи
Уреди
Книги
Фотографии
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки
Новини
Филми
Услуги


Институт по физика на твърдото тяло

Създаден: 06.02.2014 г.

Биография
ИВАН ГОЧЕВ
1943 – 15.09.1995


Роден:

Обучение:

   

Научни изследвания:

   

Преподавателска дейност:

   

Професионален опит:

   

Награди:

   

Публикации:

Използвана литература:

  1. calendar.dir.bg

Начало