Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

BPU2018

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 18.2.2021
Променен 19.2.2021

Биография
Иван Петков Недялков
(1921 – 1984)
Роден е в град Сопот

Обучение

Учи във Висшето техническо училище в Берлин (1941)

Завършва специалност минен инженер в Техническия университет (Политехника) в София (1948)

През 1975 година защитава дисертация и получава научната степен доктор на техническите науки

Научна дейност

Проф. дтн инж. Иван Недялков има забележителни постижения в ядрената физика, дълговълновата томография, хидродинамиката, геофизиката, космологията, леенето на метали и др

Професионален опит

Работи като асистент в катедрата по хидро и аеродинамика на Държавната политехника в София (1949-1952)

Бил е асистент по математика в катедрата по диференциално и интегрално смятане на Софийския университет (1952-1954)

Избран е за доцент (1954) и професор (1966)

В секция Квантова механика и класически проблеми на Физическия институт с Атомна научно експериментална база е назначен през 1960 година

От 1968 година ръководи секция Изчислителни методи на физиката и се смята за създател на Изчислителния център в Центъра по физика при БАН (1972-1974)

От 1974 година до смъртта си през 1984 година Иван Недялков ръководи секцията по Изчислителни методи във физиката и автоматизация на експеримента към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН

Преподавателска дейност

Чете курс по Теоретична механика в Държавната политехника (1954-1974)

Награди

Носител е на орден Кирил и Методи 1 и 2 степен

Посмъртно е награден с Димитровска награда

Публикации
Иван Недялков е автор на 193 научни статии, 8 изобретения, един учебник и една монография

  1. И. Недялков, О некоторых некоректных задачах теории потенциала и их применении в разведочной геофизики, БАН (1978)

Използвана литература

  1. Професор Иван Недялков, 40 години Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН (2012) 174-176

Начало