Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Документи
Уреди
Книги
Фотографии
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки
Новини
Филми
Услуги

Съюз на физиците в България
МемоариСъздаден: 01.04.2014

Биография
ЛЮДМИЛ ЛЮБОМИРОВ КОНСТАНТИНОВ
(04.08.1947 – 26.03.2014)

Обучение:

    Професор д-р Людмил Константинов е физик по образование.

Научни изследвания:

    Специализира в областта на акустоелектрониката.

Професионален опит:

    Работи в Института по минералогия и кристалография при Българската академия на науките.

Експертна дейност:

    Избран е за професор.

Използвана литература:

  1. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, АИ "Проф. М. Дринов", София, 2008, с. 204

  2. Некролог от приятели и колеги от ФзФ-СУ и ИФТТ-БАН

Начало