Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари

Създаден: 24.3.2014
Промен: 14.11.2019

Биография
ПЕНКА ПЕТКОВА КИРЧЕВА
(02.11.1934 – †20.01.2014)

Родена:

Пенка Кирчева е родена в Горна Оряховица.

Обучение:

    Завършва Физическия факултет на Софийския университет.

    Специализира във Физическия институт на Академията на науките в Москва.

    Защитава кандидатска дисертация в областта на многофотонните процеси и стимулираната раманова спектроскопия в Института по физика на твърдото тяло при БАН.

Научни изследвания:

    Участва в създаването на първия твърдотелен рубинов лазер и на първия течен лазер на органични багрила в ИФТТ

    Изследва органични багрила чрез стимулирана флуоресценция и стимулирано резонансно раманово разсейване. Изследва и описва теоретично стимулираното излъчване на системи с три и четири енергетични нива.

Професионален опит:

    Постъпва на работа в лабораторията по оптика и спектроскопия на Института по физика на твърдото тяло при Българската академия на науките през 70-те години на 20 век.

    Избрана е за доцент. Пенсионира се през 1994 година.

Използвана литература:

  1. Доц. д-р Пенка Петкова Кирчева, Светът на физиката (1) с. 102 (2014)

Начало