Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало
Физици
Документи
Уреди
Книги
Фотографии
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки
Новини
Филми
Услуги

Съюз на физиците в България
МемоариСъздаден: 25.11.2010
Променен: 24.03.2014

Биография
ПАРАСКЕВА ДИМИТРОВА СИМОВА
(06.01.1920 – †2010)

Родена:

Параскева Симова е родена в Кърджали.

Обучение:

    Завършва девическата гимназия в Стара Загора.

    Учи физика в Софийския университет.

    Специализира молекулна спектроскопия в СССР със защита на дисертация (1946 – 1950).

Професионален опит:

    Параскева Симова е старши научен сътрудник ІІ степен по оптика и спектроскопия (1953 – 1970) и научен секретар на Физическия институт при БАН (1953 – 1954)1954).

    Избрана е за професор (ст.н.с. І ст.) по оптика и спектроскопия (1970).

    Създава лаборатория по оптика и спектроскопия във Физическия институт при Българската академия на науките.

Научни изследвания:

    Измерва спектри и фазови преходи на някои течно кристални съеднинения

    Разработва метод за спектрален анализ на руди

    Инициира построяването на лазери и изследвания върху нелинейни ефекти в твърди и течни среди

    Параскева Симова е съавтор на изобретението "Течнокристален елемент с индуцирана смектична А течнокристална фаза", патентовано в Германия.

Преподавателска дейност:

    Чете курс по молекулна спектроскопия.

Публикации:

 • П. Симова, З. Бургуджиев, И. Пенчев, С. Симеонов, Молекулен спектрален анализ, Наука и изкуство, София, (1973)

 • П. Симова, С ключа за лабораторията (за М. Борисов), Работническо дело, с. 2; ИФТТ–Музей, ф. 12 (М. Борисов), оп.5, а.е. 2, л. 15

 • П. Симова, Защитената научна школа (за М. Борисов), ИФТТ–Музей, ф. 12 (М. Борисов), оп. 5, а.е. 2, л. 12 (изрезка от вестник, 7 април 1982)

 • П. Симова, Своя позиция в науката (за М. Борисов), ИФТТ–Музей, ф. 12 (М. Борисов), оп. 5, а.е. 2, л. 13 (изрезка от вестник, 1982)

 • П. Симова, И. Саватинова, Секция по оптика, спектроскопия и оптоелектроника, Бюлетин на ДФБ (2) 47-51 (1984)

  Използвана литература:

  1. Проф. Параскева Симова на 80 години, Светът на физиката (2) 166–167 (2000)

  2. Л. Спасов, Г. Камишева (съст.), Милко Борисов за себе си и другите за него, Акад. изд. "Проф. М. Дринов", София (2008) 223-224

  3. В памет на проф. д-р Параскева Симова, Светът на физиката (4) с. 441 (2010)

  4. Семинар по повод 90 годишнината на проф. Симова на 15 януари 2010 г.

  5. M. Zamfirov, Bibliometric data on the scientific work of Paraskeva Simova, Dissemination and Development Physics and Mathematics on the Balkans, Sofia (2012) 157-161

  6. М. Замфиров, Параскева Димитрова Симова, Биобиблиография, София (2014) ISBN 978-954-8572-11-8

  7. С. Рашев, Предговор, В: М. Замфиров, Параскева Димитрова Симова, Биобиблиография, София (2014) с. 7-10

  8. С. Касчиева, Професор Симова в моя живот, В: М. Замфиров, Параскева Димитрова Симова, Биобиблиография, София (2014) с. 19-30

  9. М. Кънева, Говори ли ти нещо това име? В: В: М. Замфиров, Параскева Димитрова Симова, Биобиблиография, София (2014) с. 31-34

  Начало