Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

BPU2018

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България Мемоари
Създаден 25.11.2010
Променен 16.3.2022
Биография
ПАРАСКЕВА ДИМИТРОВА СИМОВА
(06.01.1920 – †2010)

Родена:

Параскева Симова е родена в Кърджали.

Обучение:

Завършва девическата гимназия в Стара Загора.

Учи физика в Софийския университет.

Специализира молекулна спектроскопия в СССР със защита на дисертация (1946–1950).

Професионален опит:

Параскева Симова е старши научен сътрудник ІІ степен по оптика и спектроскопия (1953–1970) и научен секретар на Физическия институт при БАН (1953–1954).

Избрана е за професор (ст.н.с. І ст.) по оптика и спектроскопия (1970).

Създава лаборатория по оптика и спектроскопия във Физическия институт при Българската академия на науките.

Научни изследвания:

Измерва спектри и фазови преходи на някои течно кристални съеднинения

Разработва метод за спектрален анализ на руди

Инициира построяването на лазери и изследвания върху нелинейни ефекти в твърди и течни среди

Параскева Симова е съавтор на изобретението "Течнокристален елемент с индуцирана смектична А течнокристална фаза", патентовано в Германия.

Преподавателска дейност:

В Софийския университет чете курс по молекулна спектроскопия

Публикации:

 1. В. Чулановский, П. Симова, О водородной связи в муравиной уксусной и трихлоруксусной, Доклады АН СССР (68) с. 1033 (1949)

 2. П. Симова, Строение полос в спектрах комбинационного рассения света в муравиновой кислоте и в метиловом спирте в близи возбуждающей линии, Доклады АН СССР (69) с. 27 (1949)

 3. П. Симова, Спектроскопическое исследование ассоциации молекул в муравьиной и уксусной кислотах, Дисертация, Ленинградский университет (1950)

 4. П. Симова, З. Бургуджиев, И. Пенчев, С. Симеонов, Молекулен спектрален анализ, Наука и изкуство, София, (1973)

 5. П. Симова, С ключа за лабораторията (за М. Борисов), Работническо дело, с. 2; ИФТТ–Музей, ф. 12 (М. Борисов), оп.5, а.е. 2, л. 15

 6. П. Симова, Защитената научна школа (за М. Борисов), ИФТТ–Музей, ф. 12 (М. Борисов), оп. 5, а.е. 2, л. 12 (изрезка от вестник, 7 април 1982)

 7. П. Симова, Своя позиция в науката (за М. Борисов), ИФТТ–Музей, ф. 12 (М. Борисов), оп. 5, а.е. 2, л. 13 (изрезка от вестник, 1982)

 8. П. Симова, И. Саватинова, Секция по оптика, спектроскопия и оптоелектроника, Бюлетин на ДФБ (2) 47-51 (1984)

 9. П. Симова, Оптичните изследвания на Нютон, В: Нютон и неговите принципи, София, СУ (1989) с. 51-64

Използвана литература:

 1. Проф. Параскева Симова на 80 години, Светът на физиката (2) 166–167 (2000)

 2. Л. Спасов, Г. Камишева (съст.), Милко Борисов за себе си и другите за него, Акад. изд. "Проф. М. Дринов", София (2008) 223-224

 3. В памет на проф. д-р Параскева Симова, Светът на физиката (4) с. 441 (2010)

 4. Семинар по повод 90 годишнината на проф. Симова на 15 януари 2010 г.

 5. M. Zamfirov, Bibliometric data on the scientific work of Paraskeva Simova, Dissemination and Development Physics and Mathematics on the Balkans, Sofia (2012) 157-161

 6. М. Замфиров, Параскева Димитрова Симова, Биобиблиография, София (2014) ISBN 978-954-8572-11-8

 7. С. Рашев, Проф. Параскева Симова (книгопис), Светът на физиката (2) 176-177 (2014)

 8. С. Рашев, Предговор, В: М. Замфиров, Параскева Димитрова Симова, Биобиблиография, София (2014) с. 7-10

 9. С. Касчиева, Професор Симова в моя живот, В: М. Замфиров, Параскева Димитрова Симова, Биобиблиография, София (2014) с. 19-30

 10. М. Кънева, Говори ли ти нещо това име? В: В: М. Замфиров, Параскева Димитрова Симова, Биобиблиография, София (2014) с. 31-34

Начало