Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

BPU2018

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 25.11.2010
Променен 16.7.2020

Проф. дфн
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
(06.11.1943 – 05.01.2001)

Роден е в град Гоце Делчев

Обучение

Учи физика в Софийски университет (1963–1968)

Защитава докторска дисертация в областта на физика на слънцето на тема "Изследване на височината, хелиографското разпределение и циклите на активност на слънчевите протуберанси" (1976).

Научни изследвания

В България създава школа по хелеофизика

Изследва разпределението и цикличността на слънчевите протуберанси, магнитохидродинамиката на еруптивните явления в слънчевата атмосфера

В областта на археоастрономията изследва слънчевата символика в различни мегалитни обекти в България

Патентова метод за нов индиректен индекс на слънчевата активност

Професионален опит

Работи в Секцията по астрономия при Българската академия на науките като научен сътрудник (1977)

Хабилитира се (ст.н.с. ІІ ст.) през 1987 г. Избран е за ст.н.с. І ст. през 1996 г. след като защитава дисертация за доктор на науките на тема "Възникване и динамика на активни явления в слънчевата атмосфера" през 1995 г.

Създава и ръководи лаборатория "Слънце" в Института по астрономия (1985).

Работи като директор на Института по астрономия (1993–1995) и научен секретар (1996)

Дълги години е бил член на научния съвет на Института по астрономия

Преподавателска дейност

Едновременно с работата си изследователската си работа в Института по астрономия е асоцииран преподавател по физика на Слънцето в Катедрата по астрономия на Софийския университет (от 1977).

Бил е координатор за България в международни проекти

Публикации

Владимир Дерменджиев е автор на няколко книги и над 150 научни публикации

Използвана литература

Светът на физиката (2001) кн. 1, с. 56.

Начало