Начало
Физици
Документи
Уреди
Книги
Фотографии
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки


English
Институт по физика на твърдото тяло

Създаден: 25 ноември 2010 г.
Променен: 5 януари 2011 г.


Проф. дфн
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
(06.11.1943 – 05.01.2001)


Роден:

    е в град Гоце Делчев

Обучение:

    Учи физика в Софийски университет (1963 – 1968). Защитава докторска дисертация в областта на физика на слънцето на тема "Изследване на височината, хелиографското разпределение и циклите на активност на слънчевите протуберанси" (1976).

Научни изследвания:

    В България създава школа по хелеофизика.

    Изследва разпределението и цикличността на слънчевите протуберанси, магнитохидродинамиката на еруптивните явления в слънчевата атмосфера.

    В областта на археоастрономията изследва слънчевата символика в различни мегалитни обекти в България.

    Патентова метод за нов индиректен индекс на слънчевата активност.

Професионален опит:

    Работи в Секцията по астрономия при Българската академия на науките като научен сътрудник (1977).

    Хабилитира се (ст.н.с. ІІ ст.) през 1987 г. Избран е за ст.н.с. І ст. през 1996 г. след като защитава дисертация за доктор на науките на тема "Възникване и динамика на активни явления в слънчевата атмосфера" през 1995 г.

    Създава и ръководи лаборатория "Слънце" в Института по астрономия (1985).

    Работи като директор на Института по астрономия (1993 – 1995) и научен секретар (1996)

    Дълги години е бил член на научния съвет на Института по астрономия

Преподавателска дейност:

    Едновременно с работата си изследователската си работа в Института по астрономия е асоцииран преподавател по физика на Слънцето в Катедрата по астрономия на Софийския университет (от 1977).

    Бил е координатор за България в международни проекти.

Публикации:

    Владимир Дерменджиев е автор на няколко книги и над 150 научни публикации.

Използвана литература:

Светът на физиката (2001) кн. 1, с. 56.

Начало