Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден20.12.2010
Променен 08.10.2021

Биография
ВИКТОР КАЛЧЕВ ВРАНСКИ
(15.08.1914 – 1990)
Роден

Виктор Врански е роден в София

Обучение

Завършва физика в СУ (1937)

Специализира спектроскопия в Карловия университет в Прага (1939). Подготвя докторска дисертация в Спектроскопския институт на Карловия университет под ръководството на В. Долейшек, но я защитава в Софийския университет (1942) с консултант проф. Георги Наджаков и рецензенти д-р Елисавета Карамихайлова и Русчо Райнов

Научни изследвания

Работи в областта на рентгеноскопията и биофизиката на мембраните

Професионален опит

Работи като асистент във Физическия институт на СУ (07.1939–05.1943), в Катедрата по рентгенология и радиология към Медицинския факултет на СУ (05.1943–07.1947) и във Физическия институт при БАН (07.1947–1948)

Създава Централната лаборатория по биофизика към Висшия медицински институт (1962–1968)

След пенсионирането си създава Лаборатория по биофизика в Университета в Хавана, Куба (1979–1981)

Преподавателска дейност

    Чете физика в Агрономическия факултет и във Факултета по хранителна промишленост

    Основоположник на физическите катедри в Медицинския факултет на Пловдивския университет (1948–1953), във Факултета по механизация и електрификация на селското стопанство при Селскостопанската академия в София (1953 – 1955), в Агрономическия факултет на Селскостопанската академия (1955 – 1962).

    Титуляр на Катедрата по физика в Селскостопанската академия (1968–1974) и на Катедрата по медицинска физика и биофизика във Висшия медицински институт в София (1974 – 1979).

    Работи като хоноруван професор във Висшия медицински институт във Варна (1981–1982) и научен ръководител на Палатата на физиката, създадена в Казанлък с участието на Дружеството на физиците (05.1982 – 01.09.1985).

Публикации

  1. В. Врански, Графическо решаване на алгебричните уравнения, Списание на Физико-математическото дружество, г 23 (7-8) 238-244 (1938)

  2. В. Врански, Интерферометър за ултразвук, Списание на Физико-математическото дружество, г 24 (7-8) 211-216 (1939)

  3. В. Врански, Генератори за високо напрежение, Списание на Физико-математическото дружество, г 25 (3-4) 79-87 (1939)

  4. В. Врански, Фокусационни методи в спектроскопията на рьонтгеновите лъчи, Списание на физико-математическото дружество, г. 26 (5-6) 144-153 (1940)

  5. В. Врански, Д. Димитров, Л. Балева, Електронизация в медицината, Физика - електронизация, Трудове на симпозиума, Пловдив, 3-5 октомври 1982, ДФБ, София, 1982, с. 72-80 [С. Балабанов]

Използвана литература:

  1. А. Петракиев, Почина проф. д-р Виктор К. Врански, Бюлетин на ДФБ (1990) кн. 2, с. 49

  2. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, (Изд. М. Дринов, София, 2008) с. 186

Начало