Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден20.12.2010
Променен 14.3.2021
Биография
РАШКО ГАВРИЛОВ ЗАЙКОВ
(10.12.1901–25.11.1982)


Роден: Рашко Зайков е роден в гр. Бургас. Той изписва името си на латиница по два различни начина преди 1944 "Raschco" и след това "Rashco"

Рашко Зайков има няколко брака. Развежда се с първата си жена през 1942 година. От нея има дете Велислава (р. 1939), на което до края на войната плаща издръжка. Втората му съпруга, Бонка Йосифова Зайкова, е 9 години по-млада от него. Те имат дъщеря Виолета (1946). Съпругата му Бонка почива на 20 декември 1960 година. Следващата му съпруга (през 1966) е Милка Спасова Зайкова. Хр. Я. Христов е негов кум

Обучение

Дядо му, който има духовен сан, му издейства австрийска стипендия в кадетското военно училище в Моравска Бяла Черква на територията на Австро-Унгария, където Рашко Зайков учи една година (1917–1918). След първата година се отказва и на път за България през 1918–1919 година посещава Виена. Завършва Първа софийска мъжка гимназия (1921)

Записва се за студент по математика и физика в Софийския университет (1921–1922). По-късно слуша лекции в Университетите в Гьотинген и Берлин (1922–1924). През 1924 година пътува до Македония. Една година по-късно посещава баща си в Истамбул (1 юни 1925 – 1 септември 1925 година). По време на престоя си в Турция подготвя и изпраща на А. Айнщайн текста на първата си статия

Айнщайн одобрява отпечатването на статията и помага на младия българин да получи стипендия от Хумболтовата фондация (1926–1927). Стипендията му позволява да работи като научен сътрудник във втората астрофизическа обсерватория в Ньойбабелсберг (1927). На връщане от Германия Рашко Зайков посещава Виена, Австро-Унгария, Чехия, Румъния и Югославия (1927)

Завършва Софийския университет (1927–1928)

Рашко Зайков знае немски и английски (добре писменно и говоримо) френски и руски (средно писменно и говоримо); турски, гръцки и италиански (слабо)

Посещава Марксистко ленинската школа в Банкя през зимата на 1954 година

Професионален опит

В Германия работи в заводите на Сименс (1933–1935), където се запознава с бетатрона – един от първите 6 MeV ускорител на електрони (1942–1944)

В България е назначен в Статистическия институт за стопански проучвания към Софийския университет (01.01.1935–22.02.1940)

От 10 април 1941 до 30 август 1941 година е мобилизиран и изпратен в Скопие, Македония като ефрейтор.

След войната е на щат в Плановия отдел на Държавния застрахователен институт (12.12.1946–03.12.1953)

Научна кариера

Във Физическия институт на Софийския университет е асистент (01.04.1928–15.05.1930).

Българската Академия на науките го избира за старши научен сътрудник по теоретична физика при Физическия институт (04.12.1953–01.09.1961)

Висшата атестационна комисия при Министерския съвет му присъжда научното звание професор на 26.06.1961. Рашко Зайков е назначен за професор в секцията по "Теория на ядрото и елементарните частици" на Физическия институт при БАН (01.09.1961–31.12.1971)

Научни изследвания

Научните изследвания на Рашко Зайков са в областите: теория на относителността, единна теория на полето, гравитация, електродинамика, теория на елементарните частици, космогония и математическа статистика

Международно сътрудничество

През 1937 година Рашко Зайков е командирован в Лондон, Англия, от Статистическия институт на Софийския университет за научни проучвания. На връщане посещава Франция

Българската академия на науките го изпраща за обмяна на опит в тогавашната Чехословашка република на 21 ноември 1955 година за 17 дни

Командирован е в Дубна на специализация през 1958 и за участие в конференция през 1964

Преподавателска дейност

Министерството на народното просвещение назначава Рашко Зайков за учител

16.05.1930–30.05.1933 във Втора софийска мъжка гимназия

04.09.1940–30.09.1942 в Павликенската смесена гимназия и

15.09.1944–15.09.1946 в Ботевградската гимназия

Награди

 1. Орден "Кирил и Методи" първа степен (1968)

 2. Медал “100 години БАН” (1969)

 3. Медал “25 години народна власт” (1969)

 4. Орден "Червено знаме на труда" с Указ 1059 от 9 декември 1971

 5. Значка за отличие на БАН (1971)

 6. Значка на Съюза на научните работници (1971

Членство в обществени и научни организации:
 1. Студентско академично дружество в Софийския държавен университет (1921–1922)

 2. Народното студентство, Берлин, Германия (1923–1924)

 3. Физико-математическото дружество в Берлин, Германия (1924–1925)

 4. През 1944 – 1945 година за кратко е член на Българската комунистическа партия

 5. Съюза на научните работници (от 1947)

 6. Българо-съветското дружество (1947–1953)

 7. Рашко Зайков е член на Общия работнически професионален съюз от 1 март 1947 година и на

 8. Доброволната организация за съдействие на отбраната от 1952 година

 9. Членува в Отечествения фронт в Коларовски район (29.03.1948–01.09.1961) и в Ленински район (от 01.09.1961)

 10. Българския червен кръст (от 1952)

  Публикации:

   През 1969 година Рашко Зайков има 280 публикации в областите: теоретична физика и приложна математика. От тях 55 са в областта на теоретичната физика; 15 - по приложна математика; 187 кратки рецензии по математика и математическа физика, отпечатани в немски, италиански, френски и руски списания

  1. Р. Зайков, Духът на природата, сп. Хиперион, София (1924)

  2. Р. Зайков, Изключване на сезонната компонента по метода на д-р А. Wald, Публикации на статистическия институт за стопански проучвания при Софийския държавен университет (2-3) (1935)

  3. Р. Зайков, Върху разлагането на статистическите редове по време на три слагаеми, Публикации на статистическия институт за стопански проучвания при Софийския държавен университет (4) (1936)

  4. Р. Зайков, Върху изключването на случайната компонента по метода Variate Difference, Публикации на статистическия институт за стопански проучвания при Софийския държавен университет (1) 75-120 (1937)

  5. Р. Зайков, По въпроса за изключването на сезонната компонента от българските конюнктурни редове, Публикации на статистическия институт за стопански проучвания при Софийския държавен университет (2-3) 176-186 (1938)

  6. Р. Зайков, Към анализа на конюнктурните редове по време, Публикации на статистическия институт за стопански проучвания при Софийския държавен университет (1-2 Б) 141-148 (1939)

  7. Р. Зайков, Към анализа на конюнктурните редове по време, Публикации на статистическия институт за стопански проучвания при Софийския държавен университет (1-2 Б) 141-148 (1939)

  8. Р. Зайков, Методи за сравнение на индексни числа на обема на износа и на износните цени, Трудове на статистическия институт за стопански проучвания при Софийския Държавен Университет (1-2) 159-161(1939)

  9. Р. Зайков, Върху развитието на понятието вероятност, Юбилеен сборник на Физико-математическото дружество, т. ІІ, 79-83 (1939)

  10. Р. Зайков, Х. Петров, Е. Симеонов, М. Михайловски, С. Грозданов, Л. Петров, Таблици за смъртността на населението в България за периода 1921–1926, Доклади на БАН, т. 2(1) 29-32 (1949)

  11. Р. Зайков, Обобщена теория на гравитацията, Известия на БАН 1950 серия физическа (1) 244-262 (1951)

  12. Р. Зайков, Единна теория на полетата в шестмерно пространство, Известия на БАН 1951 серия физическа (2) 79-98 (1952)

  13. Р. Зайков, Съветският опит при разработване на застрахователните тарифи у нас, Застрахователно дело, т. 5(8-9) 8-10 (1952)

  14. Р. Зайков, Е. Симеонов, С. Грозданов, П. Дончев, М. Андреева, Таблици за смъртността на населението в България за периода 1926–1934, Известия на Математическия институт при БАН (1) 199-206 (1955)

  15. Р. Зайков, Лични спомени за Алберт Айнщайн, Наша родина, май (1955)

  16. Р. Зайков, Айнщайн отблизо, Наша родина, г. 2(6) с. 20 (1955)

  17. Р. Зайков, Симетрична форма на квантовата механика на електрона, Известия на БАН серия физическа (5) 3-26 (1955)

  18. Р. Зайков, Върху систематиката на елементарните частици, доклад в Академията на науките в Прага, Братислава и Карловия университет (1955)

  19. Р. Зайков, Върху механиката на електроните, доклад в Академията на науките в Прага, Братислава и Карловия университет (1955)

  20. Р. Зайков, Симетрична форма на нуклеонното уравнение, Доклади на БАН, 9(3) 13-16 (1956)

  21. Р. Зайков, Е. Симеонов, Г. Дочев, Е. Савов, Т. Илев, М. Андреева, Б. Керемидчиев, Таблици на повъзрастната раждаемост на населението в България за периодите 1905–1911, 1920–1926, 1926–1934, 1934–1939, Известия на математическия институт, БАН, т. 2(1) 91-124 (1956)

  22. Р. Зайков, Квантово механични характеристики и елементарни частици, Доклади на БАН, 10(2) 101-103 (1957)

  23. Р. Зайков, Върху една симетрична форма на квантовата механика на нуклоните, Известия на БАН серия физическа (6) 3-11 (1957) (ф. Калицин)

  24. Р. Зайков, Може ли човечеството да разчита в бъдеще на по-мощни енергии от ядрената, Вечерни новини, (1957)

  25. Р. Зайков, Какви са съвременните представи за електрона, Вечерни новини (1957)

  26. Р. Зайков, Изопространство и силно взаимодействие, Доклади на ОИЯИ, Дубна (Р.240) 1-12 (1958)

  27. Р. Зайков, Неевклидова метрика и спинорни преобразования, Доклади на ОИЯИ, Дубна (Р.241) 1-10 (1958)

  28. Р. Зайков, Изотопическа би-пространствена теория І. Представяне на вълновите функции, Доклади на БАН, 11(3) 189-192 (1958)

  29. Р. Зайков, Изотопическа би-пространствена теория ІІ. Силни взаимодействия, Доклади на БАН, 11(4) 259-262 (1958)

  30. Р. Зайков, Ценно помагало за стопанските ръководители (графически анализ на Симеон Никлев), в. Труд, 06.08.1958

  31. Р. Зайков, Пред прага на едно епохално откритие, сп. Наша родина (1958)

  32. Р. Зайков, Елементарни частици на материята, сп. Наша родина (1958)

  33. Р. Зайков, Лични спомени за Алберт Айнщайн, Народна просвета, Народна култура и Септемврийче (1958)

  34. Р. Зайков, Разширена симетрия на взаимодействие, доклад във Физическия факултет на Московския държавен университет (1958)

  35. Р. Зайков, Върху спинорните трансформации, Известия на БАН серия физическа (7) 239-259 (1959)

  36. Р. Зайков, Вещество и антивещество, Народна армия (1959)

  37. Р. Зайков, Върху многомерните закони на разпределението, доклад пред Математическия конгрес през 1956, София (1960)

  38. Р. Зайков, Айнщайн и общата теория на относителността, Математика и физика, г. 2(3) 15-23 (1960)

  39. Р. Зайков, Микрочастици на материята, Математика и физика (1960)

  40. Р. Зайков, Физическият смисъл на едно осемкомпонентно Дираково уравнение, Nuclear Physics, Moscow (1960)

  41. Р. Зайков, Е. Симеонов, С. Грозданов, Л. Петров, П. Дончев, М. Андреева, Таблици за смъртността на населението в България за периода 1921–1939, монография, БАН (1960?)

  42. Р. Зайков, Вещество и антивещество, Математика и физика (1961)

  43. Р. Зайков, Разширена симетрия при силни и електромагнитни взаимодействия, Доклади на БАН, 15(1) 17-20 (1962)

  44. Р. Зайков, Нови изобарически спрягания с елементарните частици, Доклади на БАН, 15(4) 353-356 (1962)

  45. Р. Зайков, Върху развитието на идеята за единни физически закони, Физико-математическо списание, т. 5(1) 3-13 (1962)

  46. Р. Зайков, С. Никлев, Линейно програмиране и изучаването му във ВУЗ, Техника (10) 396-397 (1962)

  47. Р. Зайков, Класификация и маси на барионите, Доклади на БАН, 18(12) 1095-1098 (1965)

  48. Р. Зайков, Класификация и маси на мезоните, Доклади на БАН, 19(1) х (1965)

  49. М. Калинков, Р. Зайков, Галилео Галилей (1564–1642), Наука и изкуство, София (1965)

  50. Р. Зайков, Върху един периодичен модел на нестатична вселена, Доклади на БАН, т. 18(7) 607-609 (1965)

  51. Р. Зайков, Върху Върху статичните и сферични решения на Айнщайновите уравнения, Доклади на БАН, т. 18(8) 725-726 (1965)

  52. Р. Зайков, Воспоминания об Альберте Эйнштейне, Вопросы истории естествознания и техники (18) 16-19 (1965)

  53. Р. Зайков, Върху някои емпирични зависимости между масите на барионите, Доклади на БАН, т. 19(5) (1966)

  54. Р. Зайков, Върху реформулировка на симетрията SU3, Доклади на БАН, т. 19 (1966)

  55. Р. Зайков, Подструктури в SU3 групата и маси на елементарните частици, Доклади на БАН, т. 19 (1966)

  56. Р. Зайков, Пулсиращ модел на затворена вселена, Доклади на БАН, т. 19 (1966)

  57. Р. Зайков, Айнщайн и общата теория на относителността, сборник, БАН, София (1966)

  58. Р. Зайков, Върху многомерните закони на разпределение, Известия на математическия институт (1966)

  59. Р. Зайков, О последовательности Редже барионных изомультиплетов, Вопросы теории элементарных частиц, Труды международного семинара по теории элементарных частиц, Варна, 6-19 мая 1968, с. 513-519 [Калицин]

  60. Р. Зайков, Статистически методи, учебник (1976)

  61. Р. Зайков, Спомени за Айнщайн, В: Айнщайн и неговият принос в науката, София (1981) с. 216-217

  Доклади:

  1. Р. Зайков, Върху един механичен модел за произвеждане на зъбчести колебания, доклад пред Юбилейното заседание на Физико-математическото дружество в България през 1949

  2. Р. Зайков, Айнщайн и общата теория на относителността, доклад изнесен през май 1955 на тържествено събрание по случай смърта на Айнщай в Големия салон на БАН

  3. Р. Зайков, Върху систематиката на елементарните частици, доклад пред Физическия институт на Карловия университет в Прага, Академията на науките в Прага и Братислава през есента на 1955

  4. Р. Зайков, Симетрични свойства на материята, доклад пред Физическия институт на Карловия университет в Прага през есента на 1955

  5. Р. Зайков, Върху многомерните закони на разпределението, доклад пред Математическия конгрес в София, 1956

  6. Р. Зайков, Диалектически материализъм и теория на елементарните частици, доклад пред Философския семинар на ФИ на БАН през 1956

  7. Р. Зайков, Какви са съвпеменните представи за полето, доклад пред Философския семинар на ФИ-БАН, 1957

  8. Р. Зайков, Индефинитная метрика и спинорные преобразования, доклад изнесен на 6 юни 1958 на семинара на Боголюбов, лаборатория Теоретична физика, ОИЯИ, Дубна и на 16 юни 1958 на семинара на Иваненко, Физически факултет на Московския държавен университет

  9. Р. Зайков, Изотопическое пространство и сильное взаимодействие, доклад изнесен на 20 юни 1958 на семинара на Марков, Лаборатория Теоретична физика, ОИЯИ, Дубна и на 16 юни 1958 на семинара на Иваненко, Физически факултет на Московския държавен университет

  10. Р. Зайков, Шестмерное пространство и взаимодействие, доклад изнесен на 21 ноември 1958 на семинара на Марков, лаборатория по теоретична физика, ОИЯИ, Дубна и на 24 ноември 1958 на семинара на Иваненко, Физически факултет на Московския държавен университет

  11. Р. Зайков, Физическия смисъл на едно осемкомпонентно уравнение на Дирак, доклад пред сесията на физичцеските науки в София, 1959

  Използвана литература:

  1. Г. Ангелова, Геният срещу забравата [за Р. Зайков], Европа 2001, кн. 3-4 (1999)

  2. Професор Рашко Зайков (1901-1982), 40 години Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН (2012) 151-153

  3. М. Замфиров, Професор Рашко Зайков и проф. Георги Манев – нов поглед върху конфликта между двамата учени, Годишник на Софийския университет, Физически факултет (т. 101) 127-142 (2008)

  4. М. Замфиров, Човекът и ученият Рашко Зайков, Светът на физиката (2) 178-195 (2008)

  5. М. Замфиров, П. Гецов, Приносът на проф. Рашко Зайков за развитието на теоретичната физика в България. – Втора научна конференция с международно участие “Космос, Екология, Нанотехнологии, Сигурност”, Варна (14-16 юни 2006)

  6. М. Замфиров, Рашко Зайков и Алберт Айнщайн, Научни съобщения на СУБ, клон Добрич, т. 8 (2006)

  7. Н. Калицин, Върху шестмерната теория на мезонното поле, Годишник на Държавния университет, Строителен факултет, Варна, с. 132 (1953)

  8. Н. Калицин, Едно обобщение на уравненията на електродинамиката, Известия на БАН, сер. Физическа, с. 68 (1951)

  9. Г. Камишева, Университетската физика в България (1889–1949), ИФТТ, София (2012) с. 47, с. 53, с. 140-144

  10. П. Лазарова, Кой беше професор Рашко Зайков, Наука (5) с. 22 (1992)

  11. П. Лазарова, За професор Рашко Зайков, Светът на физиката (3) 167-171 (1992)

  12. М. Марков, Журнал експериментальной и теоретичной физики, с. 1328 (1940)

  13. М. Момчилов, К. Коленцов, Проф. Рашко Зайков – един българин от ранга на Айнщайн, Застраховател прес, бр. 22, 28 ноември – 12 декември 2012, с. 18-19

  14. В. Николова, Българският гений до Айнщайн – проф. Рашко Зайков, Българско национално радио, Хоризонт до обед, 5 юни 2019

  15. С. Николова, Гениалният физик Рашко Зайков и обратите на съдбата, сп. Българе, 24 март 2008

  16. В. Свинтила, От Маркс до Христа, София (2002)

  17. Д. Славчева, Българин смайва Айнщайн с големия си ум, Десант, 15.09.2010

  18. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, Изд. М. Дринов, София (2008) с. 186

  19. Д. Факиров, Професор Рашко Зайков (1901–1982), София (1983)

  20. Д. Факиров, Професор Рашко Зайков на 80 години, Бюлетин на ДФБ (1) 48-49 (1982)

  21. Гениален български физик работи с Айнщайн, 24 часа, 28.06.2019

  22. Хр. Я. Христов, Д. Факиров, Проф. Рашко Зайков на 70 години, Годишник на СУ, ФзФ, кн. 2, с. 165-166 (1972)

  23. Д. Цанкова, Гениален български физик работи редом с Айнщайн, Радио България, Българско национално радио, 28.06.2019

  Начало