Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден20.12.2010
Променен 15.5.2018

Биография
РАШКО ГАВРИЛОВ ЗАЙКОВ
(10.12.1901 – 1982)
Роден: Рашко Зайков е роден в гр. Бургас [1]

Обучение: Учи военно училище в Австроунгария и Университет в Гьотинген (1922–1925) [3]. Получава 3-годишна стажантска стипендия от Хумболтовата фондация (1926–1928)

Научни изследвания:

Научните изследвания на Рашко Зайков са върху общата и специалната теория на относителността на Айнщайн, единната теория на квантовата механика, гравитацията и електродинамиката, теорията на елементарните частици, космологията и математическата статистика [4]

Професионален опит:

В България е бил учител във Втора софийска мъжка гимназия (1930–1933), в Павликенската смесена гимназия (1940 – 1942) и в Ботевградската гимназия (1944–1946)

Работи в Статистическия институт за стопански проучвания (1933–1940)

В Германия работи като научен сътрудник във втората астрофизическа обсерватория в Ньойбабелсберг (1927) и в заводите “Фау” в Берлин (1942–1944) [3]

Бил е началник на Отделение по статистика при Държавния застрахователен институт (1946–1953)

Избран е за старши научен сътрудник във Физическия институт при БАН (1953)

Преподавателска дейност:

Чете лекции в Робърт колеж в Цариград (1925).

Във Физическия институт на Софийския университет е бил асистент (1928 – 1930).

Професор (1963).

Публикации:

 1. Р. Зайков, Върху една симетрична форма на квантовата механика на нуклоните (ф. Калицин)
 2. Р. Зайков, Спомени за Айнщайн, В: Айнщайн и неговият принос в науката. С., 1981, 216–217

Използвана литература:

 1. Д. Факиров, Професор Рашко Зайков на 80 години, Бюлетин на ДФБ (1982) кн. 1, с. 48–49

 2. П. Лазарова, За професор Рашко Зайков, Светът на физиката (1992) кн. 3, с. 167-171

 3. П. Лазарова, Кой беше професор Рашко Зайков, Наука, 1992, № 5, с. 22

 4. Г. Ангелова, Геният срещу забравата [за Р. Зайков], Европа 2001 (1999) кн. 3–4

 5. Г. Ангелова, Геният срещу забравата [за Р. Зайков], Европа 2001 (1999) кн. 3–4

 6. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, (Изд. М. Дринов, София, 2008) с. 186

 7. М. Замфиров, Професор Рашко Зайков и проф. Георги Манев – нов поглед върху конфликта между двамата учени, Годишник на Софийския университет, Физически факултет, т. 101 (2008) с. 127–142

 8. С., Николова, Гениалният физик Рашко Зайков и обратите на съдбата, сп. Българе, 24 март 2008

 9. G. Kamisheva, The Roots of theoretical physics in Bulgaria, Dissemination and Development Physics and Mathematics on the Balkans, Edited by A. G. Petrov, G. Kamisheva, R. Kamburova, ISSP, Sofia (2012) 34-43

 10. М. Момчилов, К. Коленцов, Проф. Рашко Зайков – един българин от ранга на Айнщайн, Застраховател прес, бр. 22, 28 ноември - 12 декември 2012, с. 18-19

Начало