Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

BPU2018

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 25.11.2010
Променен 30.10.2019

Ст.н.с. д-р
ХРИСТО ГОЦЕВ ТЕНЧОВ
(1935 – 08.12.2000)

Обучение:

Завършва физика в Софийски университет. Защитава докторат в областта на емисионната електроника в Института по електроника.

Научни изследвания:

Христо Тенчов е бил експериментатор в областта на емисионната електроника, нискотемпературната плазма, масспектрометрията на остатъчни газове и физиката на тънките слоеве.

Професионален опит:

Работи под ръководството на акад. Емил Джаков в секцията по техническа физика на Физическия институт с Атомна научно експериментална база при БАН.

Ръководи лабораторията по емисионна електроника в Института по електроника при БАН.

В Института по електроника е бил председател на общото събрание на учените и член на Научния му съвет. Към Висшата атестационна комисия е бил член на Специализирания научен съвет по радиофизика, физическа и квантова електроника. В Единния център по физика при БАН е бил научен секретар.

Към Висшата атестационна комисия е бил член на Специализирания научен съвет по радиофизика, физическа и квантова електроника. В Единния център по физика при БАН е бил научен секретар.

В Единния център по физика при БАН е бил научен секретар.

Използвана литература:

  1. Светът на физиката (2001) кн. 1, с. 55

Начало