Начало
Физици
Документи
Уреди
Книги
Фотографии
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки


English
Институт по физика на твърдото тяло

Създаден: 25 ноември 2010 г.
Променен: 5 януари 2011 г.


Ст.н.с. д-р
ХРИСТО ГОЦЕВ ТЕНЧОВ
(1935 – 08.12.2000)


Обучение:

    Завършва физика в Софийски университет. Защитава докторат в областта на емисионната електроника в Института по електроника.

Научни изследвания:

    Христо Тенчов е бил експериментатор в областта на емисионната електроника, нискотемпературната плазма, масспектрометрията на остатъчни газове и физиката на тънките слоеве.

Професионален опит:

    Работи под ръководството на акад. Емил Джаков в секцията по техническа физика на Физическия институт с Атомна научно експериментална база при БАН.

    Ръководи лабораторията по емисионна електроника в Института по електроника при БАН.

    В Института по електроника е бил председател на общото събрание на учените и член на Научния му съвет. Към Висшата атестационна комисия е бил член на Специализирания научен съвет по радиофизика, физическа и квантова електроника. В Единния център по физика при БАН е бил научен секретар.

    Към Висшата атестационна комисия е бил член на Специализирания научен съвет по радиофизика, физическа и квантова електроника. В Единния център по физика при БАН е бил научен секретар.

    В Единния център по физика при БАН е бил научен секретар.

Използвана литература:

Светът на физиката (2001) кн. 1, с. 55.

Начало