Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 11.4.2011
Променен 12.7.2018
Биография
Публикации
Книги    Статии    Доклади    Ръкописи
Филми
Исторически    Документални

доц. д-р ГАНКА КАМИШЕВА
Лекции, доклади, постери

      

2014

22. Г. Камишева, Кабинетът на Георги Наджаков – исторически обект на Европейското физическо дружество, Юлски лекторат", зала А315, Физически факултет на Софийския университет, 2 юли 2014 година, 09:00 - 10:00

2011

21. Г. Камишева, Корените на теоретичната физика в България, Национален семинар "От Ръдърфорд до Колайдера", гр. Ямбол, 24 – 25 март 2011 г. (поканен доклад)

2008

20. Г. Камишева, Историята на физиката в Музея и извън него 2006 – 2008, Институтски семинар, 4 декември 2008 г. зала 300, ИФТТ

2006

19. Г. Камишева, Историята на физическите науки в Музея на Института по физика на твърдото тяло, Юлски лекторат “Модерни направления във физиката”, 7 юли 2006 г., (11:00) Физически факултет на Софийски университет, аудитория 205 (лекция)

18. Г. Камишева, Извори за Георги Наджаков в Музея по история на физическите науки в България, Симпозиум "Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България", ИФТТ – БАН, София, 16 – 17 октомври 2006 (постер)

17. Г. Камишева, Наукометрични данни за научноизследователската дейност на Милко Борисов (1921 – 1998), Симпозиум "Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България", ИФТТ – БАН, София, 16 – 17 октомври 2006 (постер)

16. Г. Камишева, Теоретични изследвания в областта на физическите науки в България през първата половина на 20 век, Симпозиум "Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България", ИФТТ – БАН, 16 – 17 октомври 2006 (доклад)

15. Г. Камишева, Моменти от развитието на физиката в България, Ученическа сесия "Някои съвременни направления в развитието на физиката", 6 ноември 2006 г., зала 300, ИФТТ – БАН, София (доклад).

14. Г. Камишева, Моменти от историята на физическите науки в България, Зимен семинар на младите учени и докторанти, Витоша, 14 декември 2006 г. (доклад)

2005

13. Г. Камишева, Особености в обучението по физика при създаването на Централното Епархийско училище в Пловдив, Симпозиум "Развитие и разпространение на физическите знания в България", Пловдив, 10 май 2005 (доклад).

12. Г. Камишева, Кратка научна биография на професор Георги Иванов Манев (15.01.1884 – 15.07.1965), Симпозиум "Развитие и разпространение на физическите знания в България", Пловдив, 10 май 2005 (доклад)

11. Г. Камишева, Основоположници на експерименталната физика в Българската академия на науките, Международната конференция на младите учени, 16 – 18 юни 2005, Пловдив (Balkan Conference of Young Scientists) ISSN 1311-9419 (доклад)

10. Г. Камишева, Основоположници на теоретичната физика в Българската академия на науките, Международната конференция на младите учени, 16 – 18 юни 2005, Пловдив (Balkan Conference of Young Scientists) ISSN 1311-9419 (доклад)

9. Г. Камишева, Йордан Касабов, Музей Земята и хората (постер)

2003

8. Г. Камишева, Историята на физическите науки в творчеството на акад. Милко Борисов (18.02.1921 – 05.11.1998), Сесия в памет на акад. Милко Борисов, ИФТТ – БАН, 17 октомври 2003 (доклад).

2002

7. Г. Камишева, Някой особености в историята на физическите науки в България, Институтски семинар, ИФТТ – БАН, зала 300, 2002.

2001

6. Г. Камишева, А. Ваврек, Професор Манев и споровете за "математическа" или "теоретична" физика в Университета (1921 – 1944), І – ІІ част, 29 Национална конференция по въпросите на обучението по физика, 10 – 12 май 2001, Смолян (постер).

5. Г. Камишева, А. Ваврек, Нови данни за професора от Софийския университет Георги Иванов Манев (1884 – 1965), 29 Национална конференция по въпросите на обучението по физика, 10 – 12 май 2001, Смолян (постер).

2000

4. Г. Камишева, А. Ваврек, Преподаването на експерименталната физика в Софийския университет до 1949 година, 28 Национална конференция по въпросите на обучението по физика "Физика и обучението по физика на границата на две столетия", 11 – 14 май 2000, Свищов (постер).

1995

3. Г. Камишева, А. Ваврек, М. Борисов, Обучението по физика в Свищовското училище на Емануил Васкидович, Честване "180 години първо българско светско училище и 200 години от рождението на Емануил Васкидович", 11 май 1995, Свищов (поканен доклад).

1994

2. А. Ваврек, Г. Камишева, М. Борисов, Физиката в учебните планове и програми на българските прогимназии до 1925 година, 22 Национална конференция по въпроси на обучението по физика, Стара Загора, 10-12 юни 1994 (А. Ваврек, постер)

1. А. Ваврек, Г. Камишева, М. Борисов, Министерството на народното просвещение и българските учебници по физика до 1925 година, 22 Национална конференция по въпроси на обучението по физика, Стара Загора, 10-12 юни 1994 (А. Ваврек, постер)

Начало