Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 11.4.2011
Променен 30.30.2021
Биография
Публикации
Книги  Статии  Доклади  Ръкописи  Цитати
Филми
Исторически  Документални  Чужди
д-р
ГАНКА КАМИШЕВА
Лекции, доклади, постери

      

2019

32. Г. Камишева, Българският гений до Айнщайн – проф. Рашко Зайков, интервю по телефона с включване на живо в предаването на Валерия Николова "Хоризонт до обед", Българско национално радио, 5 юни 2019 (11:45)

31. Г. Камишева, Айнщайн и проф. Рашко Зайков, доклад по повод 140 годишнината от рождението на Айнщайн – геният на века (1879–2019) в Зала 1 на Ректората на Софийския университет на 5 юни 2019 година (18:00)

30. Г. Камишева, интервю в предаването на Диана Цанкова Гениален български физик работи редом с Айнщайн, Радио България, Българско национално радио, 28 юни 2019

2018

29. Г. Камишева, 120 години Съюз на физиците в България. Съюзна дейност 1898-1950, доклад на тържественото събрание в Аулата на Софийския университет на 20 март 2018 година

2016

28. Г. Камишева, Величието на Елисавета Карамихайлова (03.09.1897–22.04.1968), академична лекция, зала 300, ИФТТ при БАН, 29 март 2016 година (14:00–15:00)

27. Г. Камишева, 120 годишнината на академик Георги Наджаков (26.12.1896–24.02.1981, поканен доклад, залата на Научно техническия съюз в Дупница, 28 юни 2016 година, (10:00–12:00)

26. Г. Камишева, А. Камишев, Исторически методи за измерване на разстояния, Трети национален конгрес по физически науки, Секция История на физиката, София (2016)

2014

25. Г. Камишева, Радиопредаване за д-р Димитър Мутев, излъчено по програма "Нощен хоризонт" на Българското национално радио с участието на Марина Младенова на 14 януари 2014 (http://www.trioiskar.com/dmutev.mp3 )

24. Г. Камишева, Кабинетът на Георги Наджаков – исторически обект на Европейското физическо дружество, Юлски лекторат", зала А315, Физически факултет на Софийския университет, 2 юли 2014 година, 09:00-10:00

2011

23. Г. Камишева, Корените на теоретичната физика в България, Национален семинар "От Ръдърфорд до Колайдера", гр. Ямбол, 24–25 март 2011 г. (доклад)

2008

22. Г. Камишева, Историята на физиката в Музея и извън него 2006–2008, Институтски семинар, 4 декември 2008 г. зала 300, ИФТТ

2006

21. Г. Камишева, Историята на физическите науки в Музея на Института по физика на твърдото тяло, Юлски лекторат “Модерни направления във физиката”, Физически факултет на Софийски университет, 7 юли 2006 г., (11:00) аудитория 205 (лекция)

20. Г. Камишева, Извори за Георги Наджаков в Музея по история на физическите науки в България, Симпозиум "Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България", ИФТТ–БАН, София, 16–17 октомври 2006 (постер)

19. Г. Камишева, Наукометрични данни за научноизследователската дейност на Милко Борисов (1921–1998), Симпозиум "Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България", ИФТТ–БАН, София, 16–17 октомври 2006 (постер)

18. Г. Камишева, Теоретични изследвания в областта на физическите науки в България през първата половина на 20 век, Симпозиум "Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България", ИФТТ–БАН, 16–17 октомври 2006 (доклад)

17. Г. Камишева, Моменти от развитието на физиката в България, Ученическа сесия "Някои съвременни направления в развитието на физиката", 6 ноември 2006 г., зала 300, ИФТТ–БАН, София (доклад).

16. Г. Камишева, Моменти от историята на физическите науки в България, Зимен семинар на младите учени и докторанти, Витоша, 14 декември 2006 г. (доклад)

2005

15. 15.02.2005 от 19:30 – репортаж за Музея (2:00 мин), излъчен в новините по BTV, заснет на 15 февруари 2005 г.

14. Г. Камишева, Особености в обучението по физика при създаването на Централното Епархийско училище в Пловдив, Симпозиум "Развитие и разпространение на физическите знания в България", Пловдив, 10 май 2005 (доклад).

13. Г. Камишева, Кратка научна биография на професор Георги Иванов Манев (15.01.1884–15.07.1965), Симпозиум "Развитие и разпространение на физическите знания в България", Пловдив, 10 май 2005 (доклад)

12. Г. Камишева, Основоположници на експерименталната физика в Българската академия на науките, Международната конференция на младите учени, 16–18 юни 2005, Пловдив (Balkan Conference of Young Scientists) ISSN 1311-9419 (доклад)

11. Г. Камишева, Основоположници на теоретичната физика в Българската академия на науките, Международната конференция на младите учени, 16–18 юни 2005, Пловдив (Balkan Conference of Young Scientists) ISSN 1311-9419 (доклад)

2003

10. Г. Камишева, Йордан Касабов, Музей Земята и хората, през лятото на 2003 (постер)

9. Г. Камишева, Петко Камаджиев, Музей Земята и хората, през лятото на 2003 (постер)

8. Г. Камишева, Историята на физическите науки в творчеството на акад. Милко Борисов (18.02.1921–05.11.1998), Сесия в памет на акад. Милко Борисов, ИФТТ–БАН, 17 октомври 2003 (доклад).

2001

7. Г. Камишева, А. Ваврек, Професор Манев и споровете за "математическа" или "теоретична" физика в Университета (1921–1944), І–ІІ част, 29 Национална конференция по въпросите на обучението по физика, 10–12 май 2001, Смолян (постер).

6. Г. Камишева, А. Ваврек, Нови данни за професора от Софийския университет Георги Иванов Манев (1884–1965), 29 Национална конференция по въпросите на обучението по физика, 10–12 май 2001, Смолян (постер).

5. Г. Камишева, Някои особености в историята на физическите науки в България, семинар в зала 300 на ИФТТ-БАН, 29.11.2001, 15:00 ч (доклад)

2000

4. Г. Камишева, А. Ваврек, Преподаването на експерименталната физика в Софийския университет до 1949 година, 28 Национална конференция по въпросите на обучението по физика "Физика и обучението по физика на границата на две столетия", 11–14 май 2000, Свищов (постер).

1995

3. Г. Камишева, А. Ваврек, М. Борисов, Обучението по физика в Свищовското училище на Емануил Васкидович, Честване "180 години първо българско светско училище и 200 години от рождението на Емануил Васкидович", 11 май 1995, Свищов (поканен доклад).

1994

2. А. Ваврек, Г. Камишева, М. Борисов, Физиката в учебните планове и програми на българските прогимназии до 1925 година, 22 Национална конференция по въпроси на обучението по физика, Стара Загора, 10-12 юни 1994 (А. Ваврек, постер)

1. А. Ваврек, Г. Камишева, М. Борисов, Министерството на народното просвещение и българските учебници по физика до 1925 година, 22 Национална конференция по въпроси на обучението по физика, Стара Загора, 10-12 юни 1994 (А. Ваврек, постер)

Начало