Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 13.04.2011
Променен 22.4.2021

Биография
Публикации
Книги  Статии  Доклади  Ръкописи  Цитати
Филми
Исторически  Документални  Чужди
Доц. д-р
ГАНКА КАМИШЕВА
Документални филми
2011

Мемориална сесия "Ние помним Марин Митов", 9 ноември 2011 г.


Циркониеви изотопи
03.12.2011 г. (11:39)

Циркониеви изотопи Дискусия
04.12.2011 г. (3:17)


Флексоелектрична нестабилност
02.12.2011 г. (9:11)


Флексоелектрооптични изследвания
02.12.2011 г. (12:41)


Флексоелектрооптични изследвания Дискусия
03.12.2011 г. (3:01)

Диамагнитни критични сингулярности
01.12.2011 г. (15:40)

Електрооптика
01.12.2011 г. (5:26)

Електрооптика Дискусия
31.03.2011 г. (2:54)

гр. Ямбол, Национален семинар "От Ръдърфорд до Колайдера", 24 - 25 март 2011 г.


От Ръдърфорд до Колайдера
31.03.2011 г. (2:54)

От Ръдърфорд до Суперколайдера
29.03.2011 г. (3:36)

Медицинската физика от Ръдърфорд до днес
29.03.2011 г. (1:40)

Средновековен медальон със звезден компас
29.03.2011 г. (1:25)

Един модел на Вселената
29.03.2011 г. (1:23)


Магията на фотографията във физиката
30.03.2011 г. (3:39)

Галактическо обкръжение на Слънцето
30.03.2011 г. (0:58)

Елисавета Карамихайлова
31.03.2011 г. (4:36)

Микросвят
31.03.2011 г. (1:47)

Ученически доклади
31.03.2011 г. (7:38)

Минерали
31.03.2011 г. (1:56)

2009
Конкурс за най-добър научен резултат през 2008 г., Институт по физика на твърдото тяло - БАН


Релаксори

Сензор за линейно позициониране

Диамантени микрокристали

Костно-подобен апатит

Кубичен алуминиев нитрид

2007
Ученическа научна сесия "Някои съвременни направления в развитието на физиката", ИФТТ, 2007 – 2008 г.


Музей

Научните материали

2006
Симпозиум "Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, Институт по физика на твърдото тяло, гр. София, 16 - 17 октомври 2006 г.


Малко известни факти

Акад. Никола Бонев

Акад. Емил Джаков

Електрометрични методи

Командировка с Наджаков

Откривателски приноси

Проф. Карамихайлова

Подготовка на учители

Раменете

Азотни свръхпроводници

Пловдивската физика

Университетска криза

Стохастиката в България

Приносът на Пловдив

Шрьодингер

Ново за Бахметиев

Акад. Спас Вацов

Един ден с Наджаков

Български открития във физиката

Астероиди с български имена

Египетска математика

Начало