Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Конгрес2016
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница
Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 13.4.2011
Променен 5.1.2018
Биография
Публикации
Книги    Статии    Доклади    Ръкописи
Филми
Исторически    Документални

д-р ГАНКА КАМИШЕВА
Исторически филмиМузей

Фотоелектрети
29.VI.2010 (4:34)
2009

Споменът І
18.V.2009 г. (5:17)

Споменът ІІ
21.IV.2009 г. (4:24)

Споменът ІІІ
22.IV.2009 г. (6:01)

Споменът ІV
30.IV.2009 г. (5:47)

Споменът V
30.IV.2009 г. (5:04)

Споменът VI
7.V.2009 г. (5:48)

Споменът VIІ
7.V.2009 г. (7:03)

Споменът VIІІ
8.V.2009 г. (6:15)

Споменът IХ
9.V.2009 г. (7:12)

Начало