Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден 13.12.2014
Променен 23.4.2021

Биография
Публикации
Книги  Статии  Доклади  Ръкописи  Цитати
Филми
Исторически  Документални  Чужди
д-р ГАНКА КАМИШЕВА
Р Ъ К О П И С И

2019

4. Г. Камишева, Айнщайн и пътят на проф. Рашко Зайков в науката, ръкопис (2019)

2015

3. Г. Камишева, Впечатления от 34-ия Международен симпозиум за научни инструменти, Болоня, Италия, 7-11 септември 2015

2. Г. Камишева, Ранни проучвания по физика на кондензираната материя в България (1889 – 1945). Автореферат

Публикации

m1

m2

m3

m4

m5

m6

m7

m8

m9

m10

m11

m12

m13

m14

Списък на публикациите по темата           Цитати на публикациите по темата

2012

1. Г. Камишева, Корените на теоретичната физика в България, От Ръдърфорд до колайдера, Национален семинар, Ямбол, 2011, НАОП, Ямбол (2011)

Начало

Web