Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 18.4.2011
Променен 23.4.20121

Биография
Публикации
Книги  Статии  Доклади  Ръкописи  Цитати
Филми
Исторически  Документални  Чужди
доц. д-р
ГАНКА КАМИШЕВА
К Н И Г И

7. Г. Камишева, М. Замфиров (ред.), История на физиката. Трети национален конгрес по физически науки, сборник доклади, ИФТТ, София (2016)

6. Г. Камишева, Ранни проучвания по физика на кондензираната материя в България (1889 – 1945), ИФТТ-БАН, София (20 май 2015). Автореферат

      

5. Г. Камишева, Университетската физика в България (1889–1949), ИФТТ, София, 2012

      
      

4. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него (1921–1998), АИ Марин Дринов, София, 2008

3. Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, А. Г. Петров, Г. Камишева (ред), ИФТТ, София, 2007

      

2. М. Борисов, А. Ваврек, Г. Камишева, Основоположници на обучението по физика в България, Народна просвета, София, 1988

1. М. Борисов, А. Ваврек, Г. Камишева, Предшественици на разпространението и развитието на физическите науки в България, Народна просвета, София, 1985

Начало