Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден28.11.2015
Промяна 22.4.2021

Биография
Публикации
Книги  Статии  Доклади  Ръкописи  Цитати
Филми
Исторически  Документални  Чужди
Доц. д-р
ГАНКА КАМИШЕВА
Фотоелектрети

Фотоелектрети 29.VI.2010 (4:34)

Споменът І 18.V.2009 г. (5:17)

Споменът ІІ 21.IV.2009 г. (4:24)

Споменът ІІІ 22.IV.2009 г. (6:01)

Споменът ІV 30.IV.2009 г. (5:47)

Споменът V 30.IV.2009 г. (5:04)

Споменът VI 7.V.2009 г. (5:48)

Споменът VIІ 7.V.2009 г. (7:03)

Споменът VIІІ 8.V.2009 г. (6:15)

Споменът IХ 9.V.2009 г. (7:12)

Музей 2008

Начало